Tingimused ja privaatsus

ÜLDTINGIMUSED

Lisaks käesolevatele tingimustele, reguleerivad e-poest www.elotroi.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

LEPINGU SÕLMIMINE

Elotroi OÜ ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Elotroi OÜ arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita.

HIND

Elotroi OÜ-s müüdavate toodete hinnad on märgitud tootelehtedel. Kõikide toodete hinnad on esitatud eurodes.

TOODETE SAADAVUS

Elotroi OÜ teeb kõik võimaliku, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid võib tekkida olukord, kus tootelehel märgitud laoseis ei ole õige. Kui oled tellinud toote, mis on tegelikult otsa saanud, siis teostame puuduva toote eest tagasikande ning anname juhtunust ka e-posti teel esimesel võimalusel teada.

TAGASTAMINE

Elotroi OÜ-st ostetud tooteid on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Toode peab olema postitatud Itella SmartPost, Omniva pakiautomaadi vahendusel Elotroi OÜ aadressile 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Raha tagastatud toodete eest hüvitame Sulle 14 tööpäeva jooksul alates toodete jõudmisest Elotroi OÜ-le.

Tagastatava toote seisukord:

* Tagastamisele kuuluv toode ei tohi olla kahjustunud.

* Tagastamisele kuuluv toode ei tohi omada kasutamise märke.

* Tagastamisele kuuluv toode peab olema koos hinnasiltidega. 

Elotroi OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Elotroi OÜ osas pretensioone, tuleb need saata meiliaadressile info@elotroi.ee

Elotroi OÜ-l on vastavalt tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

Tarbijakaitseseaduse leiad SIIT.

Kui ostja ja Elotroi OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Elotroi OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Elotroi OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Elotroi OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Elotroi OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Elotroi OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Elotroi OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Elotroi OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.
Elotroi OÜ vastutab Sinu ees toote müügihinna ulatuses. Elotroi OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

 

PRIVAATSUS

Elotroi OÜ e-poe kasutamise ning lehel püsimisega annad selge ja teadliku nõusoleku Elotroi OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks ning parima veebikogemuse tarbeks vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

Elotroi OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Elotroi OÜ saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks soovi avaldanud sisestades www.elotroi.ee veebilehel enda e-posti aadressi ja andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-posti aadressile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada meili teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. Samuti on kliendil õigus igal hetkel küsida infot meie poolt kogutavate andmete kohta – oleme Sulle alati nõu ja jõuga abiks.

Sinu isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Elotroi OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus.

Võid olla kindel, et meie ostukeskkond on turvaline  – Elotroi OÜ e-poes on kasutusel turvalise makse süsteem, mis ei võimalda tegeleda kaardipettustega.

 

Et saada detailsem ülevaade Elotroi privaatsustingimustest, LOE EDASI.

TINGIMUSTE MUUTMINE

Elotroi OÜ-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada.

Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest veebilehel www.elotroi.ee. Kui Sa edastasid oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Elotroi OÜ ja Sinu vahel tekkinud õigussuhtele Sinu poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

Elotroi OÜ-l on õigus ühepoolselt ette hoiatamata muuta kampaaniate ja mängude tingimusi ning neid tühistada. Samuti on Elotroi OÜ-l õigus ühepoolselt ilma ette teatamata muuta igasuguseid kampaania tingimusi või tühistada hetkel kehtivaid muudatusi.